மது மயக்கம் மாற | Alcohol Hangover Treatment | போதை தெளிய

கொத்தமல்லி என்னும் தனியாவை சிறிது எடுத்து கஷாயம் வைத்து குடிக்க வைத்தால் அதிக குடியால் ஏற்பட்ட போதை தெளியும். …

View